Den Otců

Pro rok 2019 vychází den otců na neděli 16. června.

 

Je to svátek na počest otců, oslavující otcovství, vztah otce k dítěti a roli otců ve  společnosti. V mnoha zemích včetně České republiky se slaví třetí neděli v červnu. V České republice se tento svátek slaví dosud jen ojediněle. První akcí podporující Den otců je Tátafest, pořádaný v mnoha městech České republiky od roku 2007 Ligou otevřených mužů spolu s různými rodinnými a komunitními centry za podpory Unie center pro rodinu a komunitu.